Προφίλ Εταιρίας

profil


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ...

Η ΙΝΔΡΑΣ Α.Ε. είναι Τεχνική και Αναπτυξιακή εταιρία, ιδρύθηκε το 2007 ως λογική συνέχεια μια σειράς επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ των συνεταίρων της η οποία συνεχίζεται επιτυχώς έως και σήμερα, δίνοντας στην ΙΝΔΡΑΣ Α.Ε. ένα πρόσωπο κύρους και επαγγελματισμού σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολείται.

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ...